Audit

 • statutární audit dle Zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
  • předaudit
  • vlastní audit
  • závěrečný audit
 • dobrovolný audit
 • průběžný audit
 • ověření ročních účetních závěrek
 • zpracování tzv. „due-diligence“ při vstupu zahraničních investorů na český trh
 • ověření zahajovací rozvahy při přeměně společnosti
 • ostatní ověřovací zakázky
  • ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  • ověření vybraných okruhů účetnictví
PřílohaVelikost
vyrocni_zprava_2010.pdf81.67 KB
vyrocni_zprava_2009.pdf16.63 KB

Přihlášení

Aktuálně

Aktualizované požadavky na ověřování projektového účetnictví auditorem

Informujeme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo na svých www. stránkách v srpnu 2011 „Příručku pro příjemce finanční podpory z Operačního programu“.
Příručku lze nalézt na internetových stránkách www.msmt.cz/file/17113 
zdroj: stránky KA ČR

Finanční úřad pro vybrané subjetky

Významná změna v oblasti správy daní vstupují v platnost v roce 2012. Vybrané daňové subjekty budou svěřeny „Specializivanému finančnímu úřadu s celostátní působností“. Úřad bude mít několik desítek kvalifikovaných daňových odborníků, kteří budou vybráni z řad stávajících zaměstnanců daňové správy.
zdroj: stránky MF ČR

Výroční zpráva o průhlednosti

Výroční zpráva o průhlednosti společnosti PKM Audit & Tax s. r. o., Praha 10 za rok 2010.
Výroční zpráve ke stažení. 


PKM Audit & Tax s.r.o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, tel.: +420 274 779 973, fax: +420 274 779 973, e-mail: info@pkm-audit.cz

© 2010 AbiaNet, s.r.o.