Společnost PKM Audit & Tax s.r.o. vznikla rozdělením společnosti PKM audit s.r.o., která působila na českém trhu již od roku 1996. Zápis nástupnické společnosti do obchodního rejstříku nabyl právní moci 5.října 2005. Dlouhodobé zkušenosti našeho pracovního týmu nám umožňují poskytovat služby v oblasti auditu podnikatelských subjektů i neziskových a rozpočtových organizací a služby týkající se ostatních specializovaných ověřovacích zakázek,  jako např. přezkoumání hospodaření samosprávných hospodářských celků, ověřování dotací a jiné ověřovací zakázky na základě požadavků klienta.

Naší doplňkovou činností je také ekonomické, účetní a daňové poradenství. Společně s našimi partnery můžeme zajistit i další služby související se vznikem a přeměnami společností: např. právní a notářské služby, služby soudního znalce v oblasti účetnictví a oceňování podniků a nemovitostí, atd.

Garantem  auditorské  činnosti  je  auditorka Ing. Václava Pekařová (oprávnění Komory auditorů ČR č. 520) a garantem za oblast daňového poradenství je daňová poradkyně Ing. Dagmar Kosová (ev.č. Komory daňových poradců 1887).