Ověření, konzultace, poradenství:

  • metodika vykazování nákladů (výdajů) na řešení projektu
  • vedení samostatné účetní evidence o čerpání finančních prostředků a nákladech na řešení projektu
  • správnost zaúčtování přijetí a použití finančních prostředků na řešení projektu
  • dodržování smluvních podmínek stanovených poskytovatelem dotace
  • kontrola vazby čerpání finančních prostředků s vykazovanými náklady na řešení projektu

Další nabízené služby