• statutární audit dle Zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
  • dobrovolný audit
  • ročních účetních závěrek
  • „due-diligence“ zahraničních investorů na český trh
  • ověření zahajovací rozvahy při přeměně společnosti
  • ostatní ověřovací zakázky

Další nabízené služby