Daně

 •  komplexní daňové poradenství, zejména:
  • daň z příjmu právnických a fyzických osob
  • daň ze závislé činnosti
  • daň srážková
  • daň z přidané hodnoty
  • daň silniční
  • daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitosti
 • zpracování daňových přiznání
 • poradenství v oblasti správy daní a poplatků
 • zastupování před finančními úřady
 • průběžný dohled při zpracování měsíčních nebo čtvrtletních přiznání k dani z přidané hodnoty
 • průběžná kontrola účetnictví ve vazbě na daň z příjmu

Přihlášení

Aktuálně

Aktualizované požadavky na ověřování projektového účetnictví auditorem

Informujeme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo na svých www. stránkách v srpnu 2011 „Příručku pro příjemce finanční podpory z Operačního programu“.
Příručku lze nalézt na internetových stránkách www.msmt.cz/file/17113 
zdroj: stránky KA ČR

Finanční úřad pro vybrané subjetky

Významná změna v oblasti správy daní vstupují v platnost v roce 2012. Vybrané daňové subjekty budou svěřeny „Specializivanému finančnímu úřadu s celostátní působností“. Úřad bude mít několik desítek kvalifikovaných daňových odborníků, kteří budou vybráni z řad stávajících zaměstnanců daňové správy.
zdroj: stránky MF ČR

Výroční zpráva o průhlednosti

Výroční zpráva o průhlednosti společnosti PKM Audit & Tax s. r. o., Praha 10 za rok 2010.
Výroční zpráve ke stažení. 


PKM Audit & Tax s.r.o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, tel.: +420 274 779 973, fax: +420 274 779 973, e-mail: info@pkm-audit.cz

© 2010 AbiaNet, s.r.o.