Přezkoumání hospodaření ÚSC, DSO

Přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO dle Zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků:

  • kontrola a ověření sestavení rozpočtu, rozpočtové hospodaření
  • náklady a výnosy podnikatelské činnosti
  • nakládání a hospodaření s majetkem
  • zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
  • pohledávky a závazky a nakládání s nimi
  • vedení účetnictví
  • daň z přidané hodnoty u ÚSC a DSO
  • závěrečný účet

Přihlášení

Aktuálně

Aktualizované požadavky na ověřování projektového účetnictví auditorem

Informujeme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo na svých www. stránkách v srpnu 2011 „Příručku pro příjemce finanční podpory z Operačního programu“.
Příručku lze nalézt na internetových stránkách www.msmt.cz/file/17113 
zdroj: stránky KA ČR

Finanční úřad pro vybrané subjetky

Významná změna v oblasti správy daní vstupují v platnost v roce 2012. Vybrané daňové subjekty budou svěřeny „Specializivanému finančnímu úřadu s celostátní působností“. Úřad bude mít několik desítek kvalifikovaných daňových odborníků, kteří budou vybráni z řad stávajících zaměstnanců daňové správy.
zdroj: stránky MF ČR

Výroční zpráva o průhlednosti

Výroční zpráva o průhlednosti společnosti PKM Audit & Tax s. r. o., Praha 10 za rok 2010.
Výroční zpráve ke stažení. 


PKM Audit & Tax s.r.o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, tel.: +420 274 779 973, fax: +420 274 779 973, e-mail: info@pkm-audit.cz

© 2010 AbiaNet, s.r.o.