Přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO dle Zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků:

  • kontrola a ověření sestavení rozpočtu, rozpočtové hospodaření
  • náklady a výnosy podnikatelské činnosti
  • nakládání a hospodaření s majetkem
  • zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
  • pohledávky a závazky a nakládání s nimi
  • vedení účetnictví

Další nabízené služby